Regulamin

I. Regulamin ogólny zamieszczania postów na stronie www.polishlocks.com
Właścicielem strony www.polishlocks.com jest Zbigniew Olejnik dalej zwany Właściciel identyfikowany za pomocą domeny www.polishlocks.com.
Użytkownik, to każdy kto zamieszcza wpis/post na stronie lub przegląda stronę.
1. Użytkownik ma prawo:
a) zapoznać się z informacjami na stronach www.polishlocks.com
b) umieszczać wpisy, komentarze w już otwartych tematach, związane z tematyką poruszoną na stronach www.polishlocks.com oraz danym tematem
2. W zamieszczanych postach niedopuszczalne jest:
a) zamieszczanie wypowiedzi sprzecznych z obowiązującym prawem lub takich, które mogą być tak zrozumiane,
b) poruszanie tematów odnoszących się do polityki lub religii w sposób naruszający czyjeś przekonania,
c) używanie wulgarnego języka, obrażania innych Użytkowników,
d) spamowanie,
e) trollowanie (trolling),
f) zamieszczanie reklam, czy ofert komercyjnych lub linków do nich.
g) zamieszczanie jakichkolwiek linków czy adresów o charakterze wyłącznie reklamowym – w treści postów, nazwie użytkownika czy podpisie.
h) cytowania zbędnych części postów, nie odnoszących się do zamieszczanej odpowiedzi. Zwłaszcza, w przypadku kiedy wypowiedź odnosi się do poprzedniego wpisu.
i) zamieszczania linków do innych stron.
3. Odpowiedzialność za wpisy
– treść wpisów przedstawia punkt widzenia ich Autorów, w związku z tym, Właściciel strony nie ponosi za nie odpowiedzialności,
– Pełną odpowiedzialność za swoje wpisy ponosi Autor wpisu czyli użytkownik.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika ogólnie przyjętych zasad zachowania, bądź też działań odbieranych jako utrudniające funkcjonowanie strony, Właściciel zastrzega sobie prawo do:
a) nie publikowania wpisu, komentarza
b) pouczenia użytkownika,
c) wykasowania części lub całości jego postu,
d) zablokowania prawa pisania,
Powyższe ograniczenia mogą mieć charakter tymczasowy bądź stały.

5. Oferty komercyjne:
Użytkownik może w sprawach komercyjnych, podjęcia współpracy skontaktować się bezpośrednio z Właścicielem na adres e-mail: polishlocks@tlen.pl

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji.

 

RODO

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych, które posiadamy:
Strona www.polishlocks.com i jej Właściciel jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas Państwa dobrowolnego komentowania wpisów na naszej stronie. („Dane osobowe”), w szczególności:
• Twoje imię i nazwisko lub nazwa użytkownika.
• Twój adres email.
• Twój adres IP.
Innych danych nie gromadzimy. Z definicji nie przetwarzamy aktywnie danych osobowych użytkownika, nie wysyłamy aktywnie maili chyba, że sytuacja opisana w regulaminie tego wymaga.

Gromadzimy niektóre lub wszystkie informacje w następujących przypadkach:
• Przeglądasz naszą stronę. Zobacz “Zasady dotyczące plików cookie” poniżej.
• Komentujesz wpisy na naszej stronie.
W jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe:
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
• W celu publikacji postów.
• Możemy użyć Twojego adresu e-mail, aby poinformować Cię o aktywności na naszej stronie i/lub pouczyć Cię w przypadku zamieszczenia wpisu niezgodnego z niniejszym regulaminem.
•Twój adres IP jest rejestrowany podczas wykonywania pewnych czynności na naszej stronie. Twój adres IP nigdy nie jest publicznie widoczny.
Inne sposoby wykorzystania danych osobowych.
W trakcie połączenia z Naszą witryną możemy gromadzić informacje nieosobowe na Twój temat. Informacje te mogą obejmować informacje techniczne dotyczące przeglądarki lub typu używanego urządzenia. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych np. śledzenie liczby odwiedzających naszą witrynę.

Strona www.polishlocks.com jest hostowana na zewnętrznych serwerach należących do firmy smarthost.pl i Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania smarthost.pl.

Zabezpieczanie danych
Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie informacje, które nam przekazujesz, były bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie środki i procedury, aby zabezpieczyć i zabezpieczyć gromadzone przez nas informacje.

Polityka Cookie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, w celu zapewnienia określonej funkcjonalności.
Właściciel strony www.polishlocks.com może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).
Strona www.polishlocks.com jest hostowana na bezpiecznych zewnętrznych serwerach smarthost.pl , firma ta zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa.
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Właściciela potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Właściciel dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Właściciel może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Właściciel ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Właściciel wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Właścicielu może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem E-mail: polishlocks@tlen.pl
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.